​Garantie

De garantietermijn op onze producten vanaf de datum van aankoop bedraagt:

12 maanden
• Persluchtgereedschap van TOKU, YOKOTA en RED ROOSTER 
 Accugereedschap van YOKOTA en RED ROOSTER 
• Elektrisch gereedschap van YOKOTA
• Takels en lieren van RED ROOSTER


3 maanden
Op onderdelen in door ons of in opdracht van ons gerepareerde machines.

De garantie geldt alleen voor gebreken, die Naderhand zijn terug te voeren op materiaal-, constructie- of fabrieksfouten. Vervanging van onderdelen of reparatie door ons of door één van onze officiële reparatiewerkplaatsen is bij garantie gratis. Garanties worden franco geretourneerd, maar dienen eveneens franco aangeleverd te worden. Uitgesloten van garantie zijn schaden, ontstaan door ondeskundig gebruik, overbelasting, of normale slijtage. Vervanging van machines tegen nieuwe machines is niet in de garantiebepalingen opgenomen. 

Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam
The Netherlands
T: +31 20 531 8800
E: info@rami-yokota.com