​Wij respecteren uw privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht: de belangrijkste wettelijke wijziging in de privacy van gegevens in twintig jaar.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG) die is opgesteld om Europese privacywetten te harmoniseren, privacygegevens van EU-burgers te beschermen en te autoriseren en nieuw beleid te bepalen hoe organisaties in Europa omgaan met de privacy van data.

Alle relevante informatie kunt u bekijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rami Yokota zorgt dat zowel de onderneming als de Europese vestigingen voldoen aan de gewijzigde wetgeving. In het belang van transparantie en autorisatie van gegevens hebben wij onlangs ons privacybeleid aangepast. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, lees dan ons volledige privacybeleid.

U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig zijn bij ons. 

Rami Yokota

Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam
The Netherlands
T: +31 20 531 8800
E: info@rami-yokota.com