​Retourprocedure

Goederen die door Rami Yokota BV volgens bestelling zijn geleverd, worden niet teruggenomen. Uit coulance overwegingen is Rami Yokota BV, in bepaalde gevallen en na overleg, bereid goederen retour te nemen.
In eerste instantie dient u contact op te nemen met de salesafdeling van Rami Yokota BV, waarbij de reden van retour gemeld dient te worden. Wanneer de retouraanvraag geaccepteerd wordt, ontvangt u per email een RMA-formulier, return merchandise authorization, waarmee de goederen retour gestuurd kunnen worden.

Na controle van de goederen en goedkeuring door Rami Yokota BV wordt er een creditfactuur aan u gemaakt. De voorwaarden voor deze creditfactuur zijn hieronder beschreven.

1. De machines, onderdelen en toebehoren zijn:

2. De goederen worden uiterlijk 2 weken na het versturen van de RMA franco aangeleverd. Voorzien van het RMA-formulier en originele pakbon.

3. Rami Yokota BV heeft een tegenorder ontvangen met minimaal gelijke waarde.

In uitzonderlijke gevallen, kunnen goederen zonder tegenorder retour gestuurd worden. Daarbij gelden de volgende regels:

Uw retouraanvraag kunt u sturen naar: sales@rami-yokota.com of neemt u contact op met de salesafdeling van Rami Yokota BV op nummer: +31(0)20-531 88 05