Garantie

De garantietermijn op onze producten vanaf de datum van aankoop bedraagt:

12 maanden
• Accu-, electrisch- en persluchtgereedschap van Yokota, Red Rooster, NovaTork en Toku.
• Takels en lieren van Red Rooster


3 maanden
• Op onderdelen in door ons of in opdracht van ons gerepareerde machines.

De garantie geldt alleen voor gebreken, die naderhand zijn terug te voeren op materiaal-, constructie- of fabrieksfouten. Vervanging van onderdelen of reparatie door ons of door één van onze officiële reparatiewerkplaatsen is bij garantie gratis. Garanties worden franco geretourneerd, maar dienen eveneens franco aangeleverd te worden. Uitgesloten van garantie zijn schades ontstaan door ondeskundig gebruik, overbelasting, of normale slijtage. Reclamaties worden slechts erkend als het gereedschap onbeschadigd aan een officieel vertegenwoordigende werkplaats, of aan ons, geretourneerd is. Vervanging van machines tegen nieuwe machines is niet in de garantie-bepalingen opgenomen. Alle overige aanspraken, in het bijzonder verandering, vermindering of vervanging van een schadegeval, zijn uitgesloten. Reparaties komen alleen voor garantie in aanmerking wanneer de machine onbeschadigd, onder begeleiding van de inkoopfactuur, geretourneerd wordt. Garantie-aanspraken kunt u uitsluitend indienen via de handelaar, die de machine aan u heeft geleverd. Verandering met betrekking tot de technische voorschriften voorbehouden. Deze garantiebepalingen zijn gebaseerd op een werkdag van acht uur.